Werkwijze

Beeldbegeleiden is een cyclisch ontwikkelproces waarbij er sprake is van een intake, opname op de werkvloer, zelfanalyse en nagesprek.

 

Het traject van beeldbegeleiding begint met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk waar de leervraag en ondersteuningsbehoefte van de coachee of van het team ligt. Aan de hand van dit gesprek worden afspraken gemaakt.


Beelden maken en analyseren

Basiswijs komt filmen gericht op de behoefte van de coachee of team. De beelden worden gedeeld met de coachee. De coachee bekijkt de beelden gericht aan de hand van een kijkwijzer en bereidt het coachingsgesprek voor. Basiswijs analyseert dezelfde beelden, zoekt patronen en maakt een microanalyse. Wordt er gefilmd op de behoefte van het team, dan verzorgt Basiswijs eventueel in samenwerking met directie de analyse en presentatie.

Coachingsgesprek

Tijdens het coachingsgesprek gaat Basiswijs in gesprek. Tijdens deze dialoog vanuit kracht ontstaat bewustwording en een proces waarbij de coachee in beweging wordt gezet. Het gaat niet alleen om het zichtbare gedrag, maar ook juist ook om de gehele persoon in de context. Het doel is dat de coachee zich bewust wordt wat voor leerkracht hij is en zou willen zijn. Zo nodig kan in het gesprek gezocht worden naar alternatieven voor veranderend handelen en kan de coachee een nieuwe leervraag formuleren.

Deel deze pagina: