Inhoud opleiding beeldbegeleiden

De doelgroep van de opleiding beeldbegeleiden zijn coaches, (intern) begeleiders, mentoren, coördinatoren en leraren /docenten in het PO, VO, MBO en HBO. Totale studiebelasting bedraagt 140 uur, waarvan contacturen (scholing en intervisie): 14 x 3 uur. Praktijk opdrachten/studiebelasting, theorie, (voorbereiding), assessment: 98 uur.

De beeldbegeleider in opleiding voert begeleidingstrajecten uit in de praktijk en neemt de opname van deze trajecten mee naar de bijeenkomsten. De trajecten zijn als volgt zijn opgebouwd:

 

  • Formulering van de ondersteuningsvraag van de coachee/leraar, het team, de leerling, door middel van een intakegesprek met de coach.
  • De kern van begeleiden met beelden bestaat uit een beeldopname, gevolgd door analyse en feedbackgesprek.
  • De beeldbegeleider in opleiding reflecteert op zijn eigen functioneren met behulp van de opgenomen analyse en feedbackgesprekken.
  • Tijdens de bijeenkomsten staan de beeldopnamen uit de praktijk centraal door middel van een intervisievorm.
  • Ook wordt er aandacht gegeven aan gerelateerde literatuur.

Kernpunten

Kernpunten bij het begeleidingstraject zijn gerichtheid op en het versterken van geslaagde interacties en interventies (in plaats van het zoeken naar fouten en mislukkingen), in samenhang met het klassenmanagement en de didactiek. We gaan op zoek naar mogelijkheden die er liggen in het contact tussen leraar en leerling door deze te analyseren. In het nagesprek worden alternatieven gezocht die haalbaar zijn en direct uitvoerbaar zijn in de praktijk van de klassensituatie. De coachee is hierbij altijd eigenaar. De coach stelt de vragen die de leraar tot deze nieuwe inzichten kunnen brengen.

Daarnaast creëert de beeldbegeleider in opleiding binnen de organisatie draagvlak om het werken met beelden structureel en duurzaam in te kunnen zetten.

Deel deze pagina: