Opzet opleiding beeldbegeleiden

De opleiding bestaat uit 14 bijeenkomsten van 3 uur. Na afloop beschik je o.a. over:

 

  • Analyse vaardigheden om participerend te filmen vanuit de concrete vraagstelling, hierin patronen te herkennen en een analyse kunt maken in termen van basiscommunicatie gericht op interactie, didactiek en klassenmanagement.
  • Kennis over ethische aspecten en kun je deze toepassen.
  • Begeleidersvaardigheden waarbij respectvol, probleemoplossend en handelingsgericht begeleid wordt op basis van vertrouwen en veiligheid.
  • Begeleidingsvaardigheden waarin de leerkracht geactiveerd wordt en vanuit de positieve psychologie gecoacht wordt.
  • Relevante en brede expertise en praktijkervaring op het domein van begeleiden met beelden.
  • Een digitaal portfolio waar een overzicht wordt gegeven van leer-en werkervaringen en de betekenis daarvan voor de begeleidersrol binnen de school.
  • De nodige protocollen en kennis om het implementeren van Beeldbegeleiding binnen je organisatie te ondersteunen.

Kwalificatie met certificaat

Je werkt toe naar de eindkwalificaties die zijn vastgelegd. Deze worden middels een assessment beoordeeld door NHL Stenden Hogeschool en afgesloten met een certificaat.
De kwaliteit van de opleiding wordt via videofeedback regelmatig gemonitord door NHL Stenden Hogeschool. Er kan gebruik gemaakt worden van gastdocenten. Schriftelijk materiaal wordt digitaal verstrekt. 

Meer informatie leest u op de website van NHL Stenden Hogeschool.

Deel deze pagina: