Over Basiswijs

De basis van Basiswijs komt voort uit 25 jaar ervaring als groepsleerkracht en interne begeleider op diverse scholen in het basisonderwijs en het werken met studenten in het MBO, HBO en de Master opleiding (M EN). De afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van veranderingsprocessen binnen een school of organisatie. Coaching met behulp van een beeldbegeleiding is een middel dat ik vaak met succes inzet.

Wat biedt Basiswijs?

  • Coachen van (startende leerkrachten of interne begeleiders / docenten / zorgcoördinatoren / teams
  • Assessments afnemen bij PABO of Masteropleidingen onderwijs
  • Audit verzorgen
  • Onderwijs Verbetertraject verzorgen i.s.m. Oudeboon Onderwijsadvies (bijvoorbeeld audit + coaching on the job).
  • Film jezelf en bespreek het samen via NOTIVID. Feedback op leerkrachtvaardigheden via opnames. Basiswijs zorgt voor passende apparatuur en beveiligde leeromgeving
  • Ondersteunen, adviseren en/of coachen van teams, directies, interne begeleiders, zorgcoördinatoren, leerkrachten en docenten
  • Opzetten van de zorgstructuur van (basis)scholen
  • Beleid of veranderingsprocessen ontwerpen en implementeren op school- en bovenschools niveau
  • Studiedagen, trainingen en workshops verzorgen

Uw vraag, onze zorg!

Deel deze pagina: