Reviews

"Tijdens de lessen weet jij een sfeer van vertrouwen te scheppen, waardoor ik me kwetsbaar kan opstellen en feedback over mijn basiscommunicatie durf te vragen. Er is een fijne afwisseling tussen theorie en praktijk" 

Student M EN
Masterclasses keuzebewijs Master Educational Needs

 

"Er is ruimte voor persoonlijke begeleiding en vragen. Door dit maatwerk tijdens de lessen komt iedereen op zijn eigen niveau tot leren. Trainers zijn authentiek: Teach as you preach'."

 

Student / Leerkracht PO 
Opleiding Beeldbegeleiden -  groep PCBO Smallingerland

 

 "Je bent positief kritisch, hebt hoge verwachtingen en vraagt door. Je neemt leiding en verantwoordelijkheid. Je besteed ruim aandacht aan de ontwikkel punten. Daarmee wordt de beoordeling geen eindpunt, maar een doorstart". 

Werkveldassessor
Assessment M EN

"Opeens zag ik dat ik met gympies door de klas ren, terwijl de leerlingen achterover hangen: Wanneer komt de juf weer langs? Zeer verhelderend!" 

 

 

Leerkracht basisonderwijs
Traject Beeldbegeleiden Deel deze pagina: